Skip to content

Take action and visions do come true

In august 2012 Mari wrote her 5 year vision, her vision for 2017. She has only shared this with her family and closest friends but she decided to share her vision with everyone, to show you all the power of writing your goals and visions and hopefully inspire you all to take the step and the time commitment required. She had high beliefs and trust in what she could create and achieve in the next 5 years.

The following was written in presence -as if it was 2017. Mari has read this text hundreds of times during the last 5 years and she is proud to share this with you all for the fact that a lot of her “dreams” have come true or are in the making, thanks to setting goals that were congruent with this vision! 👊

VISION 2017 -written by Mari august 2012

“2017, an amazing year -a new part of my life. After fighting to reach my goals during tough times of adversity as well as easier times 4 years towards the Olympics in Rio, I have performed at my best and proved for myself and the world who I am as an athlete. I’ve reached my goals with my race walking and I can now enjoy a calmer life and put my focus towards other things in life.

II am still goal driven, stubborn and I focus my energy on the things and the people who deserve it. There is no longer people in my life that drain my energy. I choose who I want to spend my time with and I’m independent.

I’m still training a lot, but choose to stay back home if I don’t have the energy. I’m cutting a little bit of hair but have also studied health/fitness/training so I’m looking forward to starting a new project/job in these areas – now that I can focus on something  else other than race walking.

I’m stronger and have for the last few years built up a self confidence that helps me in a lot of areas. I’m a go getter and I’m not afraid of failure. My stress levels are really good and I can prioritise to take it easy. I’m no longer having the thoughts “what would people think if I “chilled out” for a day”

I’m living in an apartment with my boyfriend who has been an immense support in my sporting career. Now it’s time for “pay back” and I’m more than happy to help him (us) in his (our) project.

We will build a cabin on the river at my dads summer place and we’re in the planning for this at the moment.

Even if we have a family/planning to have kids, non of us want to live a life within the frames of the “norm”. We will continue travel, go on exciting adventures and discover “hidden beauties” around the world. The job I have/the project I’m managing is very flexible. I am my own boss.

My values are an amazingly working  relationship/family where we can be flexible, discover and live our life together – we’re having the same values. We love sport, good food, great company, travels and new discoveries. We ONLY see POSSIBILITIES!

I’m planning on doing some dance courses. Music is a big part of my life and we love to go to concerts. I still have my closest friends close to my heart and regardless if we don’t see each other that often we call each other, and as soon as we have the opportunity to hang out we have our cosy wine/dinner/girl nights!

HAPPINESS AND LOVE IS THE KEYWORD OF 2017!”

SVENSKA :

I augusti 2012 skrev Mari en 5 års vision, en vision för 2017. Hon har bara delat denna med familj och närmaste vänner men har bestämt sig för att dela visionen med alla. Detta för att visa hur kraftfullt det är att skriva ner sina mål och visioner och förhoppningsvis inspirera er alla att ta steget och tiden som krävs för göra detta. Mari hade höga förhoppningar och tro i vad hon kunde skapa och åstadkomma de kommande 5 åren när hon skrev detta.

Följande text är skriven i presens, nutid, som om det var 2017. Mari har läst denna vision hundratals gånger de senaste 5 åren och hon är stolt att dela det med er alla då många av hennes “drömmar” har uppfyllts eller är på gång i detta nu, tack vara en vision och målsättningar för att nå dit.

“VISION 2017 -skriven av Mari augusti 2012

2017, ett fantastiskt år, en ny del av mitt liv. Efter att ha kämpat i med och motgångar fyra år mot OS i Rio och fått prestera och visa vem jag är som idrottare och nått mitt mål med gången, kan jag nu njuta av ett lugnare liv och lägga fokus på annat.

Jag är fortfarande målmedveten och envis och lägger energi på det och dem som förtjänar det. Det finns inte längre personer i mitt liv som slukar energi, jag väljer vilka jag vill umgås med. Jag känner mig inte irriterad när folk inte gör saker de lovat i tid osv….

Jag tränar fortfarande mycket, men väljer att stanna hemma om jag inte orkar/ något annat kommer emellan. Jag klipper lite grann men har även utbildat mig inom hälsa/idrott/träning, så det ska bli roligt att sätta i gång med något nytt projekt/jobb inom detta -nu när man kan fokusera på något annat än gången.

Jag är starkare och har senaste åren byggt upp ett självförtroende som hjälper mig i det mesta. Jag kan ta för mig mer och är inte rädd för att misslyckas. Min stressnivå är väldigt bra och jag kan prioritera att ta det lugnt. Jag känner inte pressen “Vad ska folk tycka om jag “slappade” en dag….”

Jag bor i en lägenhet tillsammans med min pojkvän som har varit ett otroligt stöd i min satsning. Nu är det “payback” och jag ställer mer än gärna upp och hjälper till så gott jag kan med/i hans (våra) projekt. Vi ska bygga en sommarstuga vid älven och håller på med dessa planer för fullt.

Även om vi har familj/skaffar barn vill varken han eller jag leva ett “Svensson liv”. Vi kommer att fortsätta resa, göra spännande utflykter och upptäcka nya “smultronställen” runt om i världen. Jobbet jag har/projektet jag ska dra igång är väldigt flexibelt -Jag bestämmer över mig själv!

Mina värderingar och principer är alltså en underbart fungerande relation/familj där man kan vara flexibel, upptäcka och leva livet gemensamt -ha samma värderingar. Vi älskar idrott, god mat, gott sällskap, resor och nya upptäckter. Vi ser BARA MÖJLIGHETER!

Jag har planer att gå lite danskurser. Musik är en stor del och vi går gärna på konserter! Jag har fortfarande mina närmsta vänner närmast hjärtat och oavsett om vi inte hinner ses så ofta ringer vi varandra, och så fort möjlighet ges träffas vi och har mys/vin/tjejkvällar!

GLÄDJE OCH KÄRLEK ÄR NYKELORDET 2017!

About the author, Brett

Brett Robbo is a High Performance and Mindset Life Coach, working with elite Olympic and Paralympic athletes, and academic and corporate clients pursuing excellence.

He is also the host of the podcast 'Your Life Of Impact' that hit #1 on the Australian iTunes New & Noteworthy. "The purpose of this podcast is to provide an abundance of value to my community, impacting the lives of Hundreds of Thousands of people through helping them tap into their Inner excellence. This is done through Inspirational stories and actionable take-homes".

Brett consults as a Performance Therapist to Olympic level Track and Field Athletes, Sydney Swans AFL, and various other High Performance athletes and teams. He consults as a Mindset Life Coach to many individuals all around the world via online communication.

1 Comment

  1. Adrian Medcraft on 02/19/2019 at 1:41 AM

    Thanks for always providing such great inspiration Mari/Brett. After having such an amazing experience going back through my gold mermories and creating my anchors from those most amazing moments of my life. I went on to create new gold memory while on our trip to the snow in Japan. Hit two new longest distances in running and paddling in the last month and am hitting pb’s in the gym. I get to dive into my MST when I am night shift as I am at this moment and am about to get to work on my goals and visions again. I have been so inspired by the work you guys are doing, I hope that someday I may repay you for all the gold you have passed on to me

Leave a Comment